sabato 16 agosto 2008

Cantileni

Se c'è na cosa ra caccarara nostra ca stamu pirdennu iennu iennu, è tramannari li cantileni ca li gnuppattri mparainu a li niputi: "Me nanna cariu ro' lettu...", "Rumani è duminica...", "Putiputè...", eccettra eccettra.Ncuminciu ora iu a mettiri a prima, poi lassu a voi pi tutti l'auttri, viremu se c'è ancora occarunu ca si ni rivodda.

ME NANNA CARIU RO LETTU

S'AMMACCAU TUTTU LU PETTU

A PUTTAMMU O LAZZARETTU

U LAZZARETTU ERA CIUSU

A NFILAMMU NTA MPITTUSU

U PITTUSU ERA TABBACCU

CINNANNA' CHI FETU CA FA!!!Va riuddati?!

venerdì 15 agosto 2008

Vocabolariu

Abbarruiri = confondere
Acquarocci = collirio
Addeu, picciriddu = neonato, bimbo
Ammuarri = armadio
Ampinzata = all'improvviso
Anticcia = un po'
Anticucina = mobile per dispensa
Appuzzuni = a testa in giù
Asanfasò = a caso
Babbu, babbasuni = detto di persona poco intelligente
Banna = parte (es. a nautra banna)
Braccu, braccamatu, braccamusu = detto di persona cornuta... abituata!!!
Buccetta= forchetta
Cannarozzu = gola, esofago
Cantaranu = mobiletto da stanza da letto
Cappillera = appendiabiti
Ciauru = profumo, odore
Cichiriccia = tazzina da caffè
Ciumara = fiumara, ruscello
Coffa = borsa che si usava sotto il carretto
Cozzu = nuca
Cunnu = organo genitale femminile
Cuppulidda = cappello
Curigghiuni = parte del corpo in corrispondenza dell'osso sacro
Cuvedda, panaru, cufinu = cestino di canna
Fumeri, zoddiri = sporcizia
Ghiotta = peperonata
Gnuni = angolo
Ianca = mola
Iovi = giovedì
Luni = lunedì
Malabbitiu = sporcizia
Mammallangilu = detto di persona ingenua
Marti = martedì
Mercuri = mercoledì
Minnola, sucalora = biberon
Mmisteri = edicola
Mpinnata = tettoia all'aperto
Mprintari = cimentare
Nacalora = culla
Nappa = tazza da latte
Ntrunari = intronare
Pagghialora = fienile
Periporcu =
Picciuli = soldi
Pila = lavandino in pietra
Piliddu= detto per indicare una piccola quantità di liquido di qualsiasi genere
Pisciaturi = gabinetto
Pisciazza = pipì
Prena = incinta
Putia = bottega
Raccamatu = ricamato
Reggipettu = reggiseno
Rinalera = comodino
Rinali = vaso da notte
Ruminica = domenica
Ruminicaria = sabato
Sattania, patedda = padella
Sbria = utensile per impastare la farina per il pane
Sbrurari = sbrodare
Scacciata = focaccia
Scantu = spavento
Scaurata = detto per indicare qualcora arsa (su per giù)
Scirretta = calesse
Sdanga = bastone
Setteminu = cassettiera da stanza da letto
Sgummilia = detto di donna poco bella
Sparapallara = detto di donna libertina
Sparapalli = botti (di carnevale, di capodanno)
Squasi = espressione difficile da tradurre, per certi versi può essere paragonata alla esclamazione "diamine"
Stipettu = pensile di cucina
Stricaturi = parte del lavandino dove venivano lavati gli indumenti
Sucaminnola = detto di persona infantile
Suttacuppinu = piattino, sottotazza del caffè
Tabbalè, tabballinu = vassoio
Tappini = sandali
Taulatu = ammezzato aperto fatto in legno
Tramutari = spaventare
Trapanarella = detto di donna poco raccomandabile!
Trispiti = trepiedi
Uccalamma = bocca dello stomaco
Uredda = budella
Uzzata = granita di mandorla
Venniri = venerdì
Vozzica = dondola
Zollu = detto di persona poco intelligente
Zotta, Cubbasciu = frustino
Zuddarusu = persona poco pulita

martedì 12 agosto 2008

Pi nun peddiri la nostra storia e tradizioni

Cu stu fattu c'acciui tutti semu accutturati ( u ciù tintu arriva a diplomarisi - a 35 anni, ma su pigghia su pezzu ri catta) e cu stu fattu ca acciui macari cani e porci usamu u compiutiri, stamu piddennu chiddu ca è lu funnamento ri la nostra storia: la lingua, lu parrari a la caccarara aulisa. Ni stamu civilizzannu troppu (civilizzannu! ma se ieni chista a civiltati semu pessi ntunnu). Li paroli ca semu cumminti ri essiri in dialettu inveci i sturpiamu cu na carenza italiana. Fazzu occu esempiu: tutti ricemu "a patedda" ma a verità è ca a vissima ciamari "sattania"; oppuru: "ma', ma fai na tazzina i cafè", inveci avissima diri "ma', ma fai na cichiriccia i cafè".
Cu st'andazzu iemu a finiri ca parramu tutti co' lì e là. Ca poi, parramini ciaru, tutti chiddi sa si spacchiunu a parrari cu dda annacatedda cuntinintali mi parunu ntoccu i finucceddi... e veru o no? Ma parrati comu v'attocca ca ci faciti ciù fiura!!!
Eccu pichhì agghiu vulutu criari sta stanzicedda, lassatimilla ciamari accussì, unni è ntunnamenti vietatu parrari in italianu. Mai sia.
E tanti iautri cusuzzi biddicci e sparagghiati ca iennu iennu priuncemu.
Chi ni pinzati?
Facitimi sapiri e frequentati stu circulu ca n'arricriamu.

Ricupiru paroli antichi

Nta sta sizioni iemu a ricupirari tutti ddi paroli antichi ca si stanu pirdennu nte parrati nostri.
Tutti i paroli ca ricuperamu i mittemu nta nu vocabolariu.
Ncuminciu iu a mettiri occu parola:
Sattania, patedda (padella)
Cichiriccia (tazzina del caffè)
Suttacuppinu (piattino sottotazza del caffè)
Ammuarri (armadio)
Cuppulidda (cappello)

...

nta prossima parola picciriddi e fimmineddi sautati picchì nun la putiti leggiri
Lafannariu, e macari nta iautri modi ca tutti canuscemu (figa)

...

Sparagghiatu (un qualcosa di grande, non misurabile)
Cummacca (Combriccola, comitiva)
Iancularu (zona del viso corrispondente al mento e sottomento)
Vettuli (borse di cuoio o stoffa che si posizionavano ai lati del ciclomotore, gli antichi bauletti!!!)
Vittulazzara, Catarnera (detto di donna perfida e pettegola)
Maiara (strega, veggente)
Maiaria (incantesimo fatto da strega)

...

Ora tocca a vuiautri.